Eurostudent VI Anketi

"Eurostudent VI" projesini yürütmek üzere ülkemiz adına Anadolu Üniversitesinin görevlendirildiği ve söz konusu üniversite tarafından yüksek öğretim kurumlarının öğrencilerinin yanıtlaması için bir anket çalışmasının düzenlendiği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ilgi yazı ile bildirilmiştir. Bu anket formu, Türkiye'nin dahil olduğu Avrupa yükseköğretiminin sosyal boyutu ile ilgili karşılaştırılabilir veri toplamayı amaçlayan Eurostudent Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Söz konusu projenin genel amacı; Avrupa'daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmaktadır. Eurostudent ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.eurostudent.eu web sayfasından erişilebilmektedir. Katılım oranının yüksek olması önem arz etmekte olduğundan öğrencilere gerekli imkân ve olanakların sağlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Anket formuna http://goo.gl/forms/GBDD7VJgystt3JCs1 linkinden ulaşılmakta olup, Yüksekokulumuz öğrencilerinin dönem sonuna kadar anketi yanıtlamaları gerekmektedir.
DUYURU İLE İLGİLİ RESİMLER
 
DİĞER DUYURULAR
19-09-2017
12-09-2017
12-09-2017
12-09-2017
11-09-2017
08-09-2017
08-09-2017
07-09-2017
06-09-2017
06-09-2017
Tüm Duyurular