HAKKIMIZDA

Kuruluş Yılı  : 2016
Eğitime Başlama Yılı : 2016
Yer : Bucak - BURDUR
Eğitim Süresi : 4 yıl
Puan Türü : TM-1

Tarihçe

Bakanlar Kurulu’nun 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, 20/08/2015 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan kararla Bucak İşletme Fakültemiz kurulmuştur. Yükseköğretim Genel Kurulunun 31/03/2016 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri, 3843 sayılı Kanun'un 4. maddesi, 2809 sayılı Kanun'un 6. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ilgili yazısı gereğince Fakültemiz bünyesinde İşletme Bölümü açılmıştır.
İşletme Bölümüne 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında örgün ve ikinci öğretime 80’er öğrenci alınarak eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Misyon

  • Mesleğinin ahlaki değerlerini benimsemiş, problem çözme yetisine sahip, yenilikçi, fırsatları yakalayan, yerinde kararlar veren ve bu kararları doğru şekilde uygulayan, yazılım kullanma bilgisi ve becerisine sahip, risk alabilen geleceğin yöneticilerinin ve girişimcilerinin yetiştirileceği staj ile desteklenen akademik programların sunulması,
  • İşletme bilimine yönelik nitelikli araştırmalar ile mevcut bilginin geliştirilmesi, yeni bilginin oluşturulması ve bu bilginin ilgili çevrelere sunulması,
  • Etkileşimci bir yaklaşımla yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde iş dünyasının ve toplumun gereksinmelerine karşılık vererek, kalkınma çabalarına kurumsal katkı sağlayacak proje ve eğitim programlarının oluşturulması ve sunulması.

Vizyon

  • Ulusal ve uluslararası alanlarda akademik ve bilimsel başarılarıyla, eğitim-öğretim kalitesiyle tanınan, girişimci, yenilikçi ve paylaşımcı bir yükseköğretim kurumu kimliğinde, İşletme Bölümlerinin en iyileri arasında yerimizi almak ve iş dünyasının ekibine katmak için öncelik verdiği mezunlar yetiştirmek.
Değerlerimiz

  • Yöre, bölge ve ülke sorunlarına duyarlılık, kalkınma yönelimli, bilimsel üretkenlik, paydaşlarla işbirliği, uygulamalı ve meslek edindiren eğitim, gelişim odaklılık, insan hak ve özgürlüklerine saygı, bilimsel etik kurallara uygun hareket etmek, fırsat eşitliği, demokratiklik.
Kalite Politikamız

  • Fakültemizin misyonu, vizyonu ve değerleri doğrultusunda, ulusal ve bölgesel kalkınmaya odaklanmış, uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip girişimci bir Fakülte olmak için Toplam Kalite Yönetim anlayışı çerçevesinde tüm eğitim, araştırma ve yönetim süreçlerimizi iç ve dış paydaşlarımızın katkılarıyla iyileştirerek sürekli gelişimi sağlamaktır.