.

Akademik Personel

Havacılık Yönetimi Bölümü
Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAHRAMAN
Havacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı