.

Akademik Personel

İşletme Bölümü
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Doç. Dr. Osman AKIN
Dr. Öğr. Üyesi Nazlıgül GÜLCAN
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Nil Esra DAL
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT (Bölüm Başkanı)
Arş. Gör. Funda KIRAN