.

Akademik Personel

İşletme Bölümü
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Prof. Dr. Osman AKIN (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Nazlıgül GÜLCAN
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya AKIN
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
Doç. Dr. Nil Esra DAL
Arş. Gör. Muhammed Furkan TAŞCI
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT
Arş. Gör. Funda KIRAN
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi İhsan TÜRKAL (Bölüm Başkanı)
Arş. Gör. Bengisu HANIMOĞLU
Kurumsal İletişim Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZTÜRK
Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
Doç. Dr. Mehmet ÖZMEN
Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
Havacılık Yönetimi Bölümü
Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAHRAMAN (2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görevlendirilmiştir.)
Havacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı
Ekonomi ve Finans Bölümü
Ekonomi Politikası Anabilim Dalı
Öğr. Gör. Dr. Serkan AĞLAŞAN
Finansal Ekonomi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Gizem VERGİLİ (Bölüm Başkanı)
Arş. Gör. Bahar TAŞ
Finans Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KIRBAŞ
Ekonomi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Turgay CEYHAN