.

Akademik Personel

İşletme Bölümü
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Doç. Dr. Osman AKIN
Dr. Öğr. Üyesi Nazlıgül GÜLCAN
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Nil Esra DAL
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
Doç. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT (Bölüm Başkanı)
Arş. Gör. Funda KIRAN
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
Doç. Dr. Funda YALIM (Bölüm Başkanı)
Kurumsal İletişim Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Huri Deniz KARCI
Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZMEN
Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı
Havacılık Yönetimi Bölümü
Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAHRAMAN
Havacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı