.

Dekan

Prof. Dr. Osman AKIN

06 Temmuz 1979 tarihinde doğdu, ilkokul eğitimini Bucak’ta, orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamladıktan sonra, 2002 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Bilim Uzmanı ünvanını almış, 2010 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe-Finansman Bilim Dalından İşletme Doktoru unvanını aldıktan sonra sırasıyla 2011 yılında Yardımcı Doçent, 2017 yılında Muhasebe alanında Doçent, 2022 yılında Profesör oldu.

Öğretim Üyeliğinin yanı sıra 2015-2020 yılları arasında Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2020-2022 yılları arasında Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokul Müdürlüğü, yapmıştır. Ayrıca Üniversite Senatosu Üyelikleri, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite Kalite Komisyon Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyelikleri, Meslek Yüksekokulu ve Yüksekokul Kurulu Üyelikleri, BAGEV Yönetim Kurul Üyeliği, ANSİAD Girişimcilik Komitesi Üyeliği,  Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği v.b  görevlerde bulunmuş ve bulunmaktadır. Ayrıca Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan muhtelif komisyonlarda da başkan veya üye olarak sorumluluklar üstlenmiştir.

Halen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  Bucak  İşletme Fakültesi  İşletme Bölümü’nde Profesör olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda  Bucak İşletme Fakültesi Dekanlığı görevlerini de yürütmektedir. 1 kitapta bölüm yazarlığı, Ulusal ve Uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış 32 makalesi ve 21 bildirisi bulunmakta olup, muhasebe alanında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermektedir. Danışmanlığı altında 12 Yüksek Lisans  tezi,2 Tezsiz Yüksek Lisans projesi sonuçlandırmış ve yönetiminde 1 yıldan uzun süredir devam eden 2 yüksek lisans tezi ve 1 Doktora tezi bulunmaktadır.  İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon ve Değerlerimiz
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması