.

dekan

Prof. Dr. Ömer TEKŞEN


21 Haziran 1977 tarihinde Burdur’da doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Burdur’da tamamladıktan sonra girdiği Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 2000 yılında mezun oldu.

2003 yılında "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanını aldı. 

2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe-Finansman Bilim Dalından “Çok Amaçlı Sigorta Şirketlerinde Muhasebe Düzeni” adlı Yüksek Lisans Tezi ile Bilim Uzmanı ünvanını aldı.

2004 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı.

2006 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe-Finansman Bilim Dalından İşletme Doktoru unvanını aldıktan sonra sırasıyla 2006 yılında Yardımcı Doçent, 2013 yılında Muhasebe alanında Doçent, 2018 yılında profesör oldu.

 “Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesinin Yeni Finansal Tekniklerle Karşılaştırılarak İncelenmesi: Bir Araştırma” başlıklı doktora tezi ile İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen 2006 yılı doktora tezleri yarışmasında Türkiye’nin en iyi 5 doktora tezinden biri ödülüne layık görüldü.

2007 yılında Ege Ordusu Komutanlığı’nda 315. Kısa Dönem Piyade Çavuş olarak askerliğini yaptı. Askerlik hizmeti süresince verilen her türlü görevi üstün cesaret ve feragatle yerine getirmekten, üstün gayret ve disiplinli çalışmalarından dolayı “Takdir Belgesi” ile ödüllendirildi.

2012 yılında ABD’de Naveen Jindal School of Management The University of Texas at Dallas’ta YÖK bursu kapsamında 3 ay süreyle misafir öğretim elemanı olarak görev yaptı.

             2014 yılında "Bağımsız Denetçi" Ünvanı aldı.

 Öğretim üyeliğinin yanısıra Dekan, Rektör Danışmanlığı, Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri, Üniversite Senatosu Üyelikleri, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, Bölüm Başkan Vekilliği, Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyelikleri, Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyelikleri, İl İstihdam Kurulu Başkanlığı, BAGEV Bilimsel Kurul Üyeliği, Kent Konseyi Üyesi vb. yönetsel görevlerde bulundu ve bulunmaktadır. Ayrıca Rektörlük, Fakülte ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan muhtelif komisyonlarda da başkan veya üye olarak sorumluluklar üstlenmiştir.

            Halen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde Profesör olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda Rektör Danışmanlığı ve Bucak İşletme Fakültesi Dekanlığı görevlerini de yürütmektedir. 3 kitabı, 1 kitapta bölüm yazarlığı, Ulusal ve Uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış 38 makalesi ve 2 bildirisi bulunmakta olup, muhasebe alanında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermektedir. Danışmanlığı altında 5 Yüksek Lisans ve 1 Doktora tezi sonuçlandırılmıştır.

Kamu Gözetimi Kurumu ve Burdur Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası üyesidir.

            İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.


Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon ve Değerlerimiz
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması