.

Koordinatörlükler

AKTS Koordinatörü

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi İhsan TÜRKAL

Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT

İşletme Bölümü Koordinatörü

Doç. Dr. Mehmet ÖZMEN

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Gizem VERGİLİ

Ekonomi ve Finans Bölümü KoordinatörüULUSLARARASI İLİŞKİLER VE FARABİ KOORDİNATÖRÜ

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Nazlıgül GÜLCAN

Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Turgay CEYHAN

Farabi Birim Koordinatörü

Doç. Dr. OSMAN AKIN

İşletme Bölümü Uluslararası İlişkiler ve Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi İHSAN TÜRKAL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Uluslararası İlişkiler ve Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi GİZEM VERGİLİ

Ekonomi ve Finans Bölümü Uluslararası İlişkiler ve Farabi KoordinatörüÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Turgay CEYHAN

Birim KoordinatörüBİRİM KARİYER TEMSİLCİSİ

Adı-Soyadı

Görevi

Arş. Gör. Bengisu HANIMOĞLU

Temsilci


Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon ve Değerlerimiz
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması