.

Koordinatörlükler


AKTS Koordinatörü

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Gizem VERGİLİ

Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Nil Esra DAL

İşletme Bölümü Koordinatörü

 Dr. Öğr. Üyesi İhsan TÜRKAL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KIRBAŞ

Ekonomi ve Finans Bölümü Koordinatörü
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE FARABİ KOORDİNATÖRÜ

Adı-Soyadı

Görevi

Doç. Dr. Nazlıgül GÜLCAN

Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Nil Esra DAL

Farabi Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Osman  AKIN

İşletme Bölümü Uluslararası İlişkiler ve Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi İhsan TÜRKAL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Uluslararası İlişkiler ve Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Gizem VERGİLİ

Ekonomi ve Finans Bölümü Uluslararası İlişkiler ve Farabi Koordinatörü

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Turgay CEYHAN

Birim KoordinatörüBİRİM KARİYER TEMSİLCİSİ

Adı-Soyadı

Görevi

Arş. Gör. Bengisu HANIMOĞLU

                                  Temsilci

Arş. Gör. Bahar TAŞ

                                  Temsilci

Arş. Gör. Muhammed Furkan TAŞCI

                                  Temsilci

Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon ve Değerlerimiz
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması