.

Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Nazlıgül GÜLCAN

Başkan

Prof. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İhsan TÜRKAL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gizem VERGİLİ

Üye

Arş. Gör. Bengisu ÇAYIR

Üye

Arş. Gör. Funda KIRAN

Üye

Bil. İşl. Bilal GÜNEŞ

Üye

Öğr. Gizem EROL

Üye


Kalite

  • Kalite Formları
  • Kalite Politikamız
  • Talimatlar
  • Tablolar
  • Şemalar
  • Planlar
  • Yönetmelikler
  • Yönergeler