.

Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZTÜRK

Başkan

Doç. Dr. Nazlıgül GÜLCAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya AKIN

Üye

Öğr. Gör. Dr. Serkan AĞLAŞAN

Üye

Arş. Gör. Funda KIRAN

Üye

Arş. Gör. Bengisu HANIMOĞLU

Üye

Arş. Gör. Bahar TAŞ

Üye

Arş. Gör. Muhammed FURKAN TAŞCI

Üye

Fakülte Sekreteri Rıza CAN

Üye

Bil. İşl. Bilal GÜNEŞ

Üye

Öğr. Gizem EROL

Üye

Kalite

  • Kalite Formları
  • Kalite Politikamız
  • Talimatlar
  • Tablolar
  • Şemalar
  • Planlar ve Raporlar
  • Yönetmelikler
  • Yönergeler