.

Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Nazlıgül GÜLCAN

Başkan

Prof. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZTÜRK

Üye

Öğr. Gör. Dr. Serkan AĞLAŞAN

Üye

Arş. Gör. Bahar TAŞ

Üye

Arş. Gör. Funda KIRAN

Üye

Bil. İşl. Bilal GÜNEŞ

Üye

Öğr. Gizem EROL

Üye


Kalite

  • Kalite Formları
  • Kalite Politikamız
  • Talimatlar
  • Tablolar
  • Şemalar
  • Planlar
  • Yönetmelikler
  • Yönergeler