.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü


Öğrenim Ücreti:

Öğrenciler, birinci öğretim programlarında öğrenim ücreti ödemezler.

 

Eğitim ve Öğretim Modeli:

Bucak İşletme Fakültesi’nin öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler, lisans eğitimlerinin ilk üç yılında (6 akademik yarıyıl) bölümle ilgili teorik dersleri almaktadırlar. Mezun olmadan önce eğitimlerinin son 1 yılında (2 akademik yarıyıl) kendilerini geliştirmek istedikleri veya ilgi duydukları bölümleriyle ilgili alanlardaki uygulamaları yerinde görmek için kamu/özel kurum ve kuruluşlarda iki dönem İşyeri Eğitimi (6+2 Eğitim Modeli) almaktadırlar.

Bu sayede fakültede okuyan öğrenciler, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, kamu/özel kurum ve kuruluşlarda yapacakları uygulamalı eğitimle pekiştirerek bilgi ve becerilerini geliştirme imkânı bulacaklardır.

 

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri:

Bucak İşletme Fakültesi Burdur’un Bucak ilçesinde yer almaktadır.


Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği:

Eğitim öğretim faaliyetleri Burdur’un Bucak ilçesinde yer alan Adem Tolunay Yerleşkesinde gerçekleştirilmektedir.

 

Program Akreditasyonları:

Programın akreditasyon anlaşması yoktur.

 

Yurt:

Eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştiği Burdur’un Bucak ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’nce hem kız hem de erkek öğrencilere yönelik toplam 604 öğrenci kapasiteli barınma hizmeti verilmektedir.

Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için işletmeciler aracılığı ile işletilen lokanta, kantin, kafeterya gibi hizmet yerleri bulunmaktadır. Öğrencilere, hafta sonu ve resmi tatil günleri dâhil sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerine katkı sağlamak amacıyla, beslenme yardımı yapılmaktadır. Bu yardım; her gün sabah ve akşam yemeklerinde sadece bir kere kullanılmaktadır. Yurtlarda çalışma salonları, aktivite salonu, spor sahaları, müzik, resim, çizim, televizyon, ütü, çamaşırhane, satranç vb. odaları bulunmaktadır.

Bucak ilçesinde ayrıca özel öğrenci yurtları ve apartlar da barınma hizmeti sağlamaktadır.

 

Yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması:

İsteğe bağlı yabancı dil ( hazırlık) eğitimi verilmemektedir.

 

Öğrencilerin sahip olması gereken sertifikalar:

·       Türk uyruklu öğrencilerden başvuru esnasında herhangi bir sertifika talep edilmemektedir.

·       Bölümde öğrenim görecek olan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil seviyesi C düzeyinde olmalı ve öğrenciler C seviyesi düzeyinde Türkçe bildiğini belgelendirmelidir.

·   Eğitim öğretim modelinin dördüncü sınıfında bulunan İşyeri Eğitimi dersi için İş güvenliği sertifikasının alınması zorunludur. Bu sertifikanın süresi bir yıl geçerli olması sebebiyle işyeri eğitimi dersinin bulunduğu dönemde bu belgenin alınması önerilmektedir

   

Kısmi Zamanlı Öğrenci:

Hangi birimde ne kadar kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, birimlerin ihtiyaçları, çalıştırma gerekçeleri, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak, hangi birimde, hangi sayıda, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı “Yürütme Kurulu”nca belirlenir ve Daire Başkanlığınca Rektörlük Makamı’nın onayına sunulur.

 

Öğle Yemeği Yardımı Verilmesi:

Her Eğitim – Öğretim yılı başında, Öğrenci işleri Daire Başkanlığınca bildirilen kayıtlı öğrenci sayıları geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkânları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak, (9.madde hariç) okulların öğrenci sayılarının %1 oranında belirlenerek maddi imkânı yeterli olmayan ücretsiz yemek yardımı verilecek öğrenci sayısı, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

 

Ayrıca; milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler, özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler, anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler talep ettikleri takdirde değerlendirmeye tabi tutulmaksızın doğrudan yemek yardımından faydalanabilir.

 

Burs:

5102 sayılı kanun gereği ÖSYM Kılavuzundaki öğrenci kontenjanlarının %1’i üniversitelere burs kontenjanı olarak ayrılmaktadır. Ayrıca diğer kurumlar tarafından öğrencilere sağlanan burs imkanları da fakülte web sitesi ve kurumsal sosyal medya hesapları aracılığıyla öğrencilere duyurulur.

 

MAKÜ Kariyer Okulu:

MAKÜ Kariyer Okulu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir birimdir. Öğrencinin kariyer yapmayı düşündüğü alanın psikometrik ölçümler ve kariyer danışmanlığı eşliğinde belirlenerek öğrencilere bu kariyer alanının gerektirdiği bilgi, beceri ve bilişim teknolojileri alanındaki yetkinlikleri kazandırmaya yönelik bir eğitim programıdır.

 

Merkezin amacı; öğrenci ve mezunların kişilik özellikleri, yetenekleri, becerileri ve mesleki ilgileri ile uyumlu kariyer planı oluşturmalarına yardımcı olmak; potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak; kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak; kariyer gelişimlerini izlemek ve iş hayatına atılmalarına yardımcı olmak; böylelikle ülkenin maddi kaynaklarının verimli kullanımına ve beşeri sermayesinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

 

MAKÜ Kariyer Okuluna kabul edilen öğrencilerden, Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen eğitimleri tamamlayan ve kariyer alanı ile uyumlu etkinliklere (konferans, söyleşi, panel, teknik gezi, çalıştay vb.) katılım sağlayanlara tüm gelişim sürecini belgeleyen MAKÜ Kariyer Okulu Diploması verilir. MAKÜ Kariyer Okulu kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere ve kariyer etkinliklerine katılan öğrencilere, tamamlanan her eğitime veya etkinliğe ilişkin Merkez onaylı resmi katılım belgesi veya başarı sertifikası verilir. Başarı sertifikası veya katılım belgesi basılı veya elektronik ortamda düzenlenebilir. 


Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon ve Değerlerimiz
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması