.

Tanıtım Filmi

Bu video Fakültemiz bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Sayın İhsan TÜRKAL önderliğinde bölüm öğrencileri tarafından hazırlanmıştır.

Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon ve Değerlerimiz
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması