.

Genel Bilgi

Kuruluş Yılı :  2016

Eğitime Başlama Yılı :  2016
Yer :  Bucak - BURDUR
Eğitim Süresi :  4 yıl
Puan Türü :  TM-1

Tarihçe

Bakanlar Kurulu’nun 28/03/1983 tarih ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre, 20/08/2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bucak İşletme Fakültemiz kurulmuştur. Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 31/03/2016 tarihli toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri, 3843 sayılı kanunun 4. maddesi, 2809 sayılı kanunun 6. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ilgili yazısı gereğince fakültemiz bünyesinde İşletme Bölümü açılmıştır.


İşletme Bölümü’ne 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında örgün ve ikinci öğretime 80’er öğrenci alınarak eğitim ve öğretime başlanmıştır. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nda 60 öğrenci Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında 40 öğrenci ile Ekonomi ve Finans Bölümü’nde eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Fakültede dört yıllık lisans programında öğrenciler, eğitimlerinin ilk yıllarında uzmanlık alanlarına uygun teorik ve uygulamalı dersleri görmektedirler. Mezun olmadan önce eğitimlerinin son 1 yılında, meslekleriyle alakalı kendilerini geliştirmek istedikleri veya ilgi duydukları uygulamaları yerinde görmek için endüstriyel kuruluşlarda iki dönem İşletmelerde Mesleki Eğitim (6+2 Eğitim Modeli) almaktadır. Böylelikle mezun öğrenciler eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, kamu/özel kurum ve kuruluşlarda yapacakları uygulamalı eğitimlerle pekiştirerek bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulmaktadırlar.


Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon ve Değerlerimiz
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması