.

Genel Bilgi

Kuruluş Yılı  : 2016

Eğitime Başlama Yılı : 2016
Yer : Bucak - BURDUR
Eğitim Süresi : 4 yıl
Puan Türü : TM-1

Tarihçe

Bakanlar Kurulu’nun 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, 20/08/2015 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan kararla Bucak İşletme Fakültemiz kurulmuştur. Yükseköğretim Genel Kurulunun 31/03/2016 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri, 3843 sayılı Kanun'un 4. maddesi, 2809 sayılı Kanun'un 6. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ilgili yazısı gereğince Fakültemiz bünyesinde İşletme Bölümü açılmıştır.
İşletme Bölümüne 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında örgün ve ikinci öğretime 80’er öğrenci alınarak eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon ve Değerlerimiz
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması