.

İdari Personel

Bilal GÜNEŞ
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler-Personel İşleri
Telefon: 8771
E-posta: bilalgunes@mehmetakif.edu.tr
Rıza CAN
Fakülte Sekreteri
Telefon: 8777-8778
E-posta: rizacan@mehmetakif.edu.tr
Özlem DEMİRAYAK
Sürekli İşçi
Öğrenci İşleri
Telefon: 8770
E-posta: odemirayak@mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon ve Değerlerimiz
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması