.

İdari Personel

Rıza CAN
Fakülte Sekreteri
Telefon: +90 248 213 87 75-76
E-posta: rizacan@mehmetakif.edu.tr
Bilal GÜNEŞ
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler-Personel İşleri
Telefon: +90 0248 213 87 77
E-posta: bilalgunes@mehmetakif.edu.tr
Eyyüp YEŞİLYURT
Teknisyen Yardımcısı
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 87 78
E-posta: eyesilyurt@mehmetakif.edu.tr
Erdem YUKA
Teknisyen
Yazı İşleri-Bölüm Sekreterliği- Taşınır Kayıt Yetkilisi
Telefon: +90 248 213 87 79
E-posta: erdemyuka@mehmetakif.edu.tr
Özlem YÖNTEM
Sürekli İşçi
Dekan Sekreteri
Telefon: +90 248 213 87 70
E-posta: odemirayak@mehmetakif.edu.tr
Vildan AKKAYA
Sürekli İşçi
Temizlik Hizmetleri
Telefon: +90 248 213 87 70
E-posta: vakkaya@mehmetakif.edu.tr
İsa UĞUR
Memur
Temizlik Hizmetleri
Telefon: +90 248 213 87 70
E-posta: iugur@mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon ve Değerlerimiz
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması