.

İdari Personel

Rıza CAN
Fakülte Sekreteri
Telefon: +90 248 213 87 70
E-posta: rizacan@mehmetakif.edu.tr
Bilal GÜNEŞ
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler-Personel İşleri-Taşınır Kayıt Yetkilisi
Telefon: +90 248 213 87 70
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Özlem DEMİRAYAK
Sürekli İşçi
Sekreterya-Öğrenci İşleri-Yazı İşleri-Bölüm Sekreterliği
Telefon: +90 248 213 87 70
E-posta: odemirayak@mehmetakif.edu.tr

Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon ve Değerlerimiz
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması