.

Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Hüseyin DALGAR
Dekan Vekili
hdalgar@mehmetakif.edu.tr
+90 248 315 60 70
Dekan Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Nil Esra DAL
Dekan Yardımcısı
nilesradal@mehmetakif.edu.tr
+90 248 315 60 70
Fakülte Sekreteri
Rıza CAN
Fakülte Sekreteri
rizacan@mehmetakif.edu.tr
8777-8778
Fakülte Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Hüseyin DALGAR - Dekan Vekili
Prof. Dr. Durmuş ACAR - Üye
Prof. Dr. Ömer TEKŞEN - Üye
Doç. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nil Esra DAL - Üye
Doç. Dr. Osman AKIN - Üye
Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Durmuş ACAR - Üye
Prof. Dr. Ömer TEKŞEN - Üye
Doç. Dr. Osman AKIN - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nil Esra DAL - Üye
Prof. Dr. Hüseyin DALGAR - Dekan Vekili
Doç. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT - Üye
Birim Danışma Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Nil Esra DAL - Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT - Üye

Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon ve Değerlerimiz
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması