.

Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Ömer TEKŞEN
Dekan
omerteksen@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 87 70
Dekan Yardımcıları
Doç. Dr. Nil Esra DAL
Dekan Yardımcısı
nilesradal@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 87 70
Dr. Öğr. Üyesi Nazlıgül GÜLCAN
Dekan Yardımcısı
nazligulgulcan@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 87 70
Fakülte Sekreteri
Rıza CAN
Fakülte Sekreteri
rizacan@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 87 70
Fakülte Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Ömer TEKŞEN - Dekan
Prof. Dr. Hüseyin DALGAR - Üye
Prof. Dr. Adnan KALKAN - Üye
Doç. Dr. Nil Esra DAL - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nazlıgül GÜLCAN - Üye
Prof. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT - Üye
Doç. Dr. Osman AKIN - Üye
Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Ömer TEKŞEN - Dekan
Prof. Dr. Hüseyin DALGAR - Üye
Prof. Dr. Adnan KALKAN - Üye
Doç. Dr. Osman AKIN - Doçent
Doç. Dr. Nil Esra DAL - Doçent
Prof. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT - Üye - Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Mehmet ÖZMEN - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Gizem VERGİLİ - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nazlıgül GÜLCAN - Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi
Birim Danışma Kurulu
Doç. Dr. Nil Esra DAL - Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Nazlıgül GÜLCAN - Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gizem VERGİLİ - Üye
Doç. Dr. Mehmet ÖZMEN - Üye
(Dış Paydaş) Mehmet CADIL - Özel Sektör Temsilcisi
(Dış Paydaş) Hüseyin KAHRAMAN - Kamu Sektör Temsilcisi
Mezun Öğrenci Cansu OPÇİN - Mezun Eski Öğrenci
(Dış Paydaş) Hüseyin ÜNLÜ - Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi
Öğrenci Fatma GEBEŞ - Birim Öğrenci Temsilcisi
Prof. Dr. Ömer TEKŞEN - Başkan

Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon ve Değerlerimiz
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması