.

Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Ömer TEKŞEN
Dekan
omerteksen@mehmetakif.edu.tr
02482138770
Dekan Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Nil Esra DAL
Dekan Yardımcısı
nilesradal@mehmetakif.edu.tr
+90 248 315 60 70
Dr. Öğr. Üyesi Nazlıgül GÜLCAN
Dekan Yardımcısı
nazligulgulcan@mehmetakif.edu.tr
0248 213 87 70
Fakülte Sekreteri
Rıza CAN
Fakülte Sekreteri
rizacan@mehmetakif.edu.tr
8777-8778
Fakülte Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Ömer TEKŞEN - Dekan
Prof. Dr. Hüseyin DALGAR - Üye
Prof. Dr. Adnan KALKAN - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nil Esra DAL - Üye
Prof. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT - Üye
Doç. Dr. Osman AKIN - Üye
Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Ömer TEKŞEN - Dekan
Prof. Dr. Hüseyin DALGAR - Üye
Prof. Dr. Adnan KALKAN - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nil Esra DAL - Üye
Prof. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT - Üye
Birim Danışma Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Nil Esra DAL - Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT - Üye

Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon ve Değerlerimiz
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması