.

Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Osman AKIN
Dekan V.
osmanakin@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 87 70
Dekan Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Gizem VERGİLİ
Dekan Yardımcısı
gizemvergili@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 87 70
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZTÜRK
Dekan Yardımcısı
serkanozturk@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 87 70
Fakülte Sekreteri
Rıza CAN
Fakülte Sekreteri
rizacan@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 87 70
Fakülte Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Osman AKIN - Dekan V.
Prof. Dr. Adnan KALKAN - Üye
Prof. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT - Üye
Prof. Dr. Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ - Üye
Doç. Dr. Harun ÖĞÜNÇ - Üye
Doç. Dr. Mehmet ÖZMEN - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZTÜRK - Üye
Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Osman AKIN - Dekan V./Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Adnan KALKAN - Üye
Prof. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT - Üye
Prof. Dr. Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ - Üye
Doç. Dr. Harun ÖĞÜNÇ - Doçent
Dr. Öğr. Üyesi İhsan TÜRKAL - Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZTÜRK - Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Gizem VERGİLİ - Bölüm Başkanı

Genel Bilgi

  • Genel Bilgi
  • Misyon - Vizyon ve Değerlerimiz
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Organizasyon Şeması