Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Dergisi yayın hayatına başlayacaktır

Fakültemiz, 

  • Mesleğinin ahlaki değerlerini benimsemiş, problem çözme yetisine sahip, yenilikçi, fırsatları yakalayan, yerinde kararlar veren ve bu kararları doğru şekilde uygulayan, yazılım kullanma bilgisi ve becerisine sahip, risk alabilen geleceğin yöneticilerinin ve girişimcilerinin yetiştirileceği staj ile desteklenen akademik programların sunulması,
  • İşletme bilimine yönelik nitelikli araştırmalar ile mevcut bilginin geliştirilmesi, yeni bilginin oluşturulması ve bu bilginin ilgili çevrelere sunulması,
  • Etkileşimci bir yaklaşımla yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde iş dünyasının ve toplumun gereksinmelerine karşılık vererek, kalkınma çabalarına kurumsal katkı sağlayacak proje ve eğitim programlarının oluşturulması ve sunulması
misyonuyla yola çıkmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilerleyen fakültemiz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Dergisi'nin ilk sayısını 2018 yılı Ekim ayında sunacaktır. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanan hakemli bir bilimsel dergidir. Dergi,  işletme bilim dalının yönetim ve strateji, örgüt teorisi, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, üretim yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans gibi farklı alanlarında ve ayrıca işletme bilimi ile bağlantılı olarak istatistik, ekonometri, yöneylem araştırması gibi alanlarda üretilmiş bilimsel makalelere yer vererek, alanda mevcut bilginin geliştirilmesine, yeni bilginin oluşturulmasına ve bu bilginin ilgili çevrelere sunulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce dilleridir. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Dergisi ile ilgili detaylı bilgiye http://dergipark.gov.tr/bifd adresinden ulaşabilirsiniz.

DUYURU İLE İLGİLİ RESİMLER
 
DİĞER DUYURULAR
17-01-2019
17-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
15-01-2019
21-12-2018
07-12-2018
06-12-2018
03-12-2018
03-12-2018
Tüm Duyurular