.

İşletmede Mesleki Eğitim Süreci Hakkında Bilgilendirme

                                               İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM SÜRECİ

-  İşletmede Mesleki Eğitim Takvimi Eğitim Öğretim Dönemi başlamadan yaklaşık bir ay önce Fakülte web sitesinden duyurulur.

- Duyuruda işletmede mesleki eğitim yapacak olan öğrencilerin hazırlayacakları belgeler ve teslim tarihleri yer alır.

- Öğrencilerin hazırlayacakları belgeler Fakülte web sitesinde formlar kısmından İşletmede Mesleki Eğitim formları bölümünden temin edilir.

- İşletmede mesleki eğitime başlamadan önce istenilecek formlar:

1. İşletmede Mesleki Eğitim Talep Formu (En az bir en fazla üç işyeri belirlenecek ve doldurulacaktır. Bölüm,  Fakülte ve İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu uygun olan iş yerini belirleyecektir. Eğitimin yapılmak istendiği iş yeri en üste yazılmalıdır)

2. İşletmede Mesleki Eğitim Kabul Formu (Fotoğraf bulunmalıdır )

3. Sağlık Güvencesi Formu ( Seçeneklerden uygun olan işaretlenecek ve açıklamaya göre doldurulacaktır )

4. İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi ( 16 Saatlik çok tehlikeli sınıf belgesi alınacaktır. Bu belgenin bir yıl geçerliliği olduğundan belge güncel olmalıdır. İşletmede Mesleki Eğitimin yapıldığı dönemde süresi dolmuş olmamalıdır)

5. İş Yeri Hekim Raporu (İş yeri hekimi veya iş sağlığı güvenliği merkezlerinde alınmalı ve güncel tarihli olmalıdır.  Mesleki Eğitim Takviminde açıklanan formların teslim edileceği tarih aralığında alınması uygundur)

6. Devlet Katkısı Ödeme Formu Ek -1 ( Devlet katkısı talep edilmiyor ise iş yeri birim yetkilisi istemiyorum şeklinde belirtecektir.)

- İşletmede Mesleki Eğitim ders kaydı mesleki eğitim takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

- Mesleki eğitim yapması uygun görülen öğrenciler ve uygun görülen iş yerleri Fakülte web sitesinden ilan edilecektir.

- Öğrencilerin SGK girişleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır. Öğrenciler SGK İşe Giriş bildirgelerini E devlet üzerinden arama kısmına 4A işe giriş bildirgesi yazarak İşletmede Mesleki Eğitimin başladığı gün itibariyle ulaşabilirler.

- İşletmede mesleki eğitim devam ederken istenecek rapor :

 İşletmede Mesleki Eğitim Ara Raporu ( Fakülte web sitesinde işletmede mesleki eğitim uygulama formları kısmındaki ara rapor formunda yazan açıklamaya uygun olarak hazırlanarak, takvimde belirtilen tarihlerde Fakültenin istediği gönderim şekline göre Bölüm Sekreterliği’ ne gönderilmelidir. Ara rapordan vize notu verilir.)

- İşletmede mesleki eğitim bittikten sonra istenecek form ve raporlar:

1- İşletmede Mesleki Eğitim Ana Rapor ( Fakülte web sitesinde işletmede mesleki eğitim uygulama formları kısmında açıklanan şekilde düzenlenecektir. Düzenlenen günlük çalışma raporları her gün için işletmede mesleki eğitim yöneticisi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olmalıdır. Verilen puanın  % 50’si final notuna eklenir.)

2- İşyeri Yetkilisi Öğrenci Değerlendirme Formu ( İş yeri birim yetkilisi tarafından doldurulur ve kurumun kaşesini taşıyan kapalı zarf içinde teslim edilir. Verilen puanın % 50’si final notuna eklenir.)

3- Devlet Katkısı Ödeme Formu Ek-2 ( Ek-1 formunda devlet katkısı talep edilmiş ise Ek-2 formuyla birlikte ücret alındığına dair banka dekontlarını da göndereceklerdir. Ek-1 formunda devlet katkısı istemediklerini belirtenler Ek-2 formunu göndermeyeceklerdir.)

- İşletmede mesleki eğitim dersine görevlendirilen öğretim üyesi gönderilen raporları inceleyerek not değerlendirmesini yapar.

Not: İşletmede mesleki eğitim yaparken sağlık raporu alan öğrenciler aynı gün içinde Fakülteye bilgi vermeli ve raporlarını Fakülte mail adresine iletmelidirler.

Ayrıntılı olarak bilgi sahibi olmak için Fakülte web sayfasında kalite kısmından İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesini inceleyebilirsiniz.

Formlar

  • Öğrenci Formları
  • Personel Formları
  • İşyeri Uygulama Formları