MİSYON - VİZYON

Misyon

  • Mesleğinin ahlaki değerlerini benimsemiş, problem çözme yetisine sahip, yenilikçi, fırsatları yakalayan, yerinde kararlar veren ve bu kararları doğru şekilde uygulayan, yazılım kullanma bilgisi ve becerisine sahip, risk alabilen geleceğin yöneticilerinin ve girişimcilerinin yetiştirileceği staj ile desteklenen akademik programların sunulması,
  • İşletme bilimine yönelik nitelikli araştırmalar ile mevcut bilginin geliştirilmesi, yeni bilginin oluşturulması ve bu bilginin ilgili çevrelere sunulması,
  • Etkileşimci bir yaklaşımla yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde iş dünyasının ve toplumun gereksinmelerine karşılık vererek, kalkınma çabalarına kurumsal katkı sağlayacak proje ve eğitim programlarının oluşturulması ve sunulması.

Vizyon

  • Ulusal ve uluslararası alanlarda akademik ve bilimsel başarılarıyla, eğitim-öğretim kalitesiyle tanınan, girişimci, yenilikçi ve paylaşımcı bir yükseköğretim kurumu kimliğinde, İşletme Bölümlerinin en iyileri arasında yerimizi almak ve iş dünyasının ekibine katmak için öncelik verdiği mezunlar yetiştirmek.