.

Kalite Politikamız

  • Fakültemizin misyonu, vizyonu ve değerleri doğrultusunda, ulusal ve bölgesel kalkınmaya odaklanmış, uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip girişimci bir fakülte olmak için Toplam Kalite Yönetim anlayışı çerçevesinde tüm eğitim, araştırma ve yönetim süreçlerimizi iç ve dış paydaşlarımızın katkılarıyla iyileştirerek sürekli gelişimi sağlamaktır.

Kalite

  • Kalite Formları
  • Kalite Politikamız
  • Talimatlar
  • Tablolar
  • Şemalar
  • Planlar
  • Yönetmelikler
  • Yönergeler