.

Akademik Personel

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
Doç. Dr. Funda YALIM (Bölüm Başkanı)
Kurumsal İletişim Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Huri Deniz KARCI
Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZMEN
Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı